loading    LOADING.....
全國創新創業總會
青創訊息
2019年2020年2021年2022年2023年2024年
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
標題點閱日期
512023-11-27
512023-11-27
1252023-11-10
1262023-11-08
5672023-09-27
5402023-09-27
5572023-09-27
5142023-09-27
7022023-08-01
5222023-07-07
5332023-06-26
5662023-06-19
5492023-06-18
7162023-06-17
4942023-05-27
6652023-03-28
8472023-03-26
11542023-03-25
8622023-03-10
9162023-02-24
8452023-01-15
9622023-01-11
10752023-01-07
8222023-01-02


2019年(16)】  【2020年(8)】  【2021年(16)】  【2022年(12)】  【2023年(24)】  【2024年(0)】  
本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Innovation and ​Entrepreneurship Association ,R.O.C.(TAIWAN)
[隱私權保護及服務條款]