loading    LOADING.....
全國創新創業總會
【 】彰化縣青創會: 20230906第26屆第6次理監事會
日期: 2023-09-06   張貼者:管理員   列印  列印  

社團法人彰化創新創業協會

第26屆第6次理監事會

時間:20230906

地點:極光森林

活動剪影:雲端連結

本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Innovation and ​Entrepreneurship Association ,R.O.C.(TAIWAN)
[隱私權保護及服務條款]