Rss
【台中場】財會新規範宣導說明會─ 掌握最新公司法、洗錢防制法,跟上國際財會潮流一次搞懂營業稅及營所稅的不同FB超簡易上手24H自動化回應機器人社群行銷好好玩雙週密集班霸王店經營術 ~由單店到名店,啟動連鎖王國的密碼
講師列表功能
青創講師
講師搜尋
青創講師

[第1頁][前一頁][下一頁] [最末頁] [第 1 頁 / 共 5 頁]  

本會地址: 台北市中正區和平西路一段150號12樓[地圖] 電話: (02) 2332-8558 傳真: (02) 2337-5152
12F., No.150, Sec. 1, Heping W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
National Association of Young Entrepreneurs, R.O.C. (TAIWAN);